Liečba

 

Chlamýdiová infekcia sa dnes dá liečiť. V liečbe chlamýdiových infekcií využívame najmä makrolidové antibiotiká, tetracyklíny a chinolóny (resp. fluorované chinolóny). Najdokonalejším preparátom sa dnes javí azitromycín, ktorý v nekomplikovaných prípadoch možno podať u C. trachomatis i v jednej dávke. Takisto ho možno s výhodou podať pacientom, u ktorých predpoklad dodržania liečebného režimu je nižší, čo sú mnohokrát sexuálni partneri. Ostatné makrolidy nedosahujú v porovnaní s azitromycínom tak vysoké hladiny v bunkách a majú niekedy zvýšený výskyt nežiadúcich účinkov pri používaní iných liekov. Tetracyklíny – napríklad doxycyklín – takisto možno použiť v liečbe chlamýdiových infekcií. Najmä dlhodobé používanie tetracyklínov je spojené s vyšším výskytom nežiadúcich účinkov, najmä s poškodením pečene a nevoľnosťou. Takisto s tetracyklínmi je zakázané chodiť na priame slnko, preto ich nie vhodné používať v lete.

Počas liečby infekcie vyvolanej C. trachomatis je vhodné dodržiavať nasledujúce odporučenia:

  • liečiť súčasne sexuálneho partnera, pretože ak by bol neliečený môže byť opätovným zdrojom infekcie.
  • nevykonávať pohlavný styk ani s prezervatívom a zdržať sa mechanickej manipulácie v oblasti genitálií; chlamýdie sa vyskytujú vo vnútri postihnutých buniek a pri ich poškodení pri mechanickom dráždení sa dostanú do mimobunkového priestoru a môžu napádať ďalšie bunky.
  • po liečbe je s odstupom asi jedného mesiaca potrebné skontrolovať jej účinnosť, najlepšie vyšetrením výteru z miesta infekcie alebo moču.

 

V liečbe nekomplikovaných prípadov postačí u žien 7-dňová a u mužov 10-dňová liečba (prienik antibiotík u mužských reprodukčných orgánov je nižší – preto je potrebné dlhšie dávkovanie). Výhodou je používanie azitromycínu, ktorý možno podať v jednej dávke. V liečbe opakovaných alebo chronických infekcií je vhodná 2-3 týždňová liečba.

Princípy liečby chlamýdiovej infekcie dýchacích ciest sú veľmi podobné. Je potrebné si uvedomiť, že chlamýdie sú veľmi často vyvolávateľom infekcií dýchacích ciest a bez nákladných postupov ich prakticky nie je možné dokázať. Navyše neliečené chlamýdiové infekcie by mohli viesť aj k závažnejším infekciám. Nakoľko chlamýdie sú baktérie, ktoré nemajú bunkovú stenu, mnohé antibiotiká (napríklad penicilíny a cefalosporíny), ktorých miesto účinku je bunková stena nie sú v ich liečbe účinné. Chlamýdie sa v dýchacích cestách ako pôvodca infekcií častokrát vyskytujú spolu s inými baktériami, ktoré dokážeme vo výteroch. Preto by sme pri zlyhaní liečby bežnými anitibiotikami mali myslieť na možnosť chlamýdiovej infekcie. Chlamýdiové infekcie u astmatikov, u pacientov s chronickými chorobami (najmä srdca) a u pacientov s ochoreniami dýchacích ciest si vyžadajú často niekoľkotýždňovú liečbu, niekedy je nutné použiť kombináciu antibiotík.

 

NELIEČENÁ INFEKCIA

U chlamýdiových infekcií pohlavného systému existuje niekoľko rizík:

  1. prechod infekcie do chronicity – u žien môže vzniknúť porucha funkcií maternice, nepriechodnosť vajíčkovodov a následne sterilita (neplodnosť). Chlamýdie sa môžu cez vajíčkovody dostať do brušnej dutiny a tam vyvolať vznik bolestivých zrastov, (väzivové pruhy, ktoré fixujú maternicu, črevá ale i ďalšie orgány ku chrbtici). Môže dôjsť k vzniku protilátok proti vajíčkam u žien alebo spermiám u mužov, ktoré znižujú možnosť otehotnenia. U mužov môže vzniknúť bolestivý chronický zápal prostaty a nadsemenníkov. U oboch pohlaví hrozí riziko vzniku opuchu a zápalu kĺbov a spojiviek.
  2. časť pacientov s neliečenou chlamýdiovou infekciou pravdepodobne však nebude mať žiadne ťažkosti.
  3. ďalšie nezanedbateľné riziko je v šírení infekcie. Riziko nákazy chlamýdiovou infekciou je veľké – pri nechránenom pohlavnom styku sa nakazí až 60% partnerov. Chlamýdiové infekcie sú ochorenia s najvyšším rizikom prenosu na partnera, preto nespoznaní a neliečení pacienti predstavujú najväčšie epidemiologické riziko.
  4. napokon každá pohlavne prenášaná choroby zvyšuje riziko prenosu ďalšej. Pacienti s neliečenými chlamýdiovými infekciami majú teda väčšiu šancu nakaziť sa inými pohlavne prenášanými ochoreniami vrátane infekcie vyvolanej vírusom HIV/AIDS a hepatitídy B a C.
  5. neliečená chlamýdiová infekcia spôsobuje i ekonomické straty – pre pacienta, zdravotníctvo i štát. Je potrebné si uvedomiť, že chlamýdie sú jednou z najčastejších (podľa niektorých autorov najčastejšou) príčinou neplodnosti. Liečba neplodnosti je veľmi nákladná a časť nákladov uhrádza pacient. Takisto ostatné komplikácie, ktoré sú uvedené vyššie sú veľmi nákladné.