INFIKOVANIE

Chlamydia trachomatis, ktorá vyvoláva infekcie močovopohlavného systému sa prenáša takmer výhradne pohlavným stykom, ale aj priamym kontaktom s kontaminovanými predmetmi - bielizňou, vreckovkami, uterákmi. Preto takmer výhradne, lebo existujú jedinci, ktorí boli evidentne infikovaní C. trachomatis, avšak prenos pohlavným stykom kategoricky vylúčili. Je potrebné si uvedomiť, že pohlavný typ chlamýdie je vysokoinfekčný a šanca nakaziť sa pri nechránenom pohlavnom styku je asi 60%. Len pre zaujímavosť šanca nakaziť sa infekciou HIV je asi 0,3-0,6%. Chlamydia trachomatis je najčastejšou pohlavne prenášanou chorobou vo vyspelých krajinách. Pre prevenciu infekcie C. trachomatis platia všetky zásady bezpečného pohlavného styku! Väčšina mužov a veľká časť žien nemá žiadne klinické prejavy infekcie.

Chlamydia pneumoniae a Chlamydia psittaci sa prenášajú kvapôčkovou infekciou a postihujú dýchací systém. Pred týmto spôsobom prenosu sa nedá chrániť, nakoľko kvapôčková infekcia sa šíri v komunite veľmi rýchlo, v epidémiách a účinná očkovacia látka momentálne nie je dostupná.

 

PREJAVY INFEKCIE

Ak máte akékoľvek gynekologické, urologické ťažkosti je potrebné okamžite kontaktovať gynekológa, urológa alebo obvodného lekára, ktorý Vás odošle na príslušné vyšetrenia. Je to zásada, ktorú neradno podceňovať, pretože infekcie spôsobené chlamýdiami sú síce časté, ale podobné prejavy môžu mať aj iné ochorenia, ktoré môžu byť niekedy i vážnejšie.

Prejavy chlamýdiových infekcií sú rôzne. Veľká časť pacientov nemá žiadne ťažkosti – až 95% mužov a asi 30-50% žien.

Najčastejším klinickým prejavom infekcie u žien sú bolesti v podbrušku, zmena charakteru výtoku, znížená chuť k sexuálnemu životu. Bolesť v podbrušku je väčšinou tupá a môže byť prechodná, ale i trvalá. Chlamýdie však môžu spôsobovať prakticky všetky druhy gynekologických ťažkostí, preto je vhodné konzultovať lekára. Chlamýdie najmä v období akútnej infekcie spôsobujú štípanie a pálenie pri močení. Chronická (dlhotrvajúca) chlamýdiová infekcia spôsobuje aj zrasty v brušnej dutine spojené s bolesťou, častokrát pri pohybe, niekedy môžu byť zrasty aj v miestach, kde sa nachádza žlčník alebo pečeň. Infekcia chlamýdiami môže zmeniť charakter menštruačného cyklu. Prejavom chronickej chlamýdiovej infekcie môže byť neplodnosť spôsobená zmenami vo vnútorných rodidlách, najmä nepriechodnosťou vajíčkovodov a zmenami sliznice maternice, vo vzácnych prípadoch môže dôjsť aj k vzniku mimomaternicového tehotenstva.

U mužov častokrát infekcia chlamýdiami prebieha bez klinických prejavov, najčastejším klinickým prejavom je pálenie a štípanie pri močení. Vyskytuje sa však i bolesť v oblasti prostaty a semenníkov, poruchy močenia, nemožnosť vymočiť sa úplne. U časti pacientov vznikajú poruchy v sexuálnom živote a tvorba protilátok proti spermiám. U infekcií vyvolaných C. trachomatis sa môžu vyskytnúť niekedy aj prejavy mimo pohlavného a močového systému. Najčastejšie je to bolesť kĺbov spojená s ich opuchom niekedy aj s horúčkou a zápal spojoviek.

C. neumoniae vyvoláva infekcie dýchacích ciest – od zápalu hrdla, dutín, stredného ucha až po zápal priedušiek a zápal pľúc. C. pneumoniae je veľmi často vyvolávateľom infekcií dýchacích ciest – vo veku 14 rokov prekonalo viac ako 80% detí aspoň raz chlamýdiovú infekciu. Infekcie dýchacích ciest sa častokrát vyskytujú počas epidémií, nie každá epidémia je chrípková! Najzávažnejšou formou chlamýdiovej respiračnej infekcie je zápal pľúc, chlamýdia je jedným z troch najčastejších vyvolávateľov.

Predpokladá sa vzťah C. pneumoniae k mnohým iným ochoreniam – skleróze ciev a infarktu srdca, niektorým ochoreniam centrálneho nervového systému (sclerosis multiplex, Azheimerova choroba). Chlamýdie sú častokrát usídlené v dýchacích cestách pacientov s alergiou, astmou a chronickými ochoreniami pľúc. Takáto chronická chlamýdiová infekcia môže zhošovať základné ochorenie – napríklad zvyšovať počet astmatických záchvatov alebo zhoršovať ich priebeh. Preto je vhodné najmä mladých pacientov s astmou vyšetriť na prítomnosť chlamýdií.